[Artykuł ekspercki] Koordynator ds. dostępności

Dostępność architektoniczna, urbanistyczna i cyfrowa powinna być niezbywalnym prawem każdego człowieka. Pozwala uzyskać podstawowy stopień niezależności, stwarzając w konsekwencji możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Polska jest jednak wciąż krajem, w którym istnieje w tym zakresie mnóstwo barier. Osoby niepełnosprawne napotykają w dalszym ciągu na wiele trudności w instytucjach publicznych, które choć powinny zapewniać pełnoprawny… Czytaj dalej [Artykuł ekspercki] Koordynator ds. dostępności

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

MFiPR: Polska wspiera europejski akt dostępności

W Polsce tylko jedna na cztery osoby z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Średnia europejska jest dwa razy lepsza – aktywna jest co druga osoba. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetowych działań planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w następnej perspektywie finansowej UE. Włączenie społeczne, aktywność zawodowa oraz prowadzenie… Czytaj dalej MFiPR: Polska wspiera europejski akt dostępności

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

Start konsultacji dotyczących transportu indywidualnego dla OzN

W sześciu miastach wojewódzkich ruszają konsultacje w sprawie wdrożenia przez samorządy usługi indywidualnego transportu dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu… Czytaj dalej Start konsultacji dotyczących transportu indywidualnego dla OzN

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

MRPiPS: Konkurs aktywizacji osób wykluczonych zawodowo

Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, do wzięcia są 3 mln zł. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu, podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób wykluczonych… Czytaj dalej MRPiPS: Konkurs aktywizacji osób wykluczonych zawodowo

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

Asystent Osoby Niepełnosprawnej na liście potrzebnych zawodów

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zawodów, na które w najbliższej przyszłości nastąpi szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. W wielu województwach wśród wskazywanego zapotrzebowania znalazł się zawód asystenta osoby z niepełnosprawnością. “Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona… Czytaj dalej Asystent Osoby Niepełnosprawnej na liście potrzebnych zawodów

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność