Start konsultacji dotyczących transportu indywidualnego dla OzN

Samochód do przewozu osób na wózkach.

W sześciu miastach wojewódzkich ruszają konsultacje w sprawie wdrożenia przez samorządy usługi indywidualnego transportu dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach małych gmin np. wiejskich na terenie, których taka usługa dotychczas nie funkcjonuje.

Z kolei w ramach usprawnienia architektonicznego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, osoby niepełnosprawne będą mogły samodzielnie korzystać z jego części wspólnych. Zakres usprawnień jest szeroki i obejmuje m.in. montaż windy, barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych czy automatycznego oświetlenia. Usprawnienia powinny być przygotowywane z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania.

Projekt ma charakter pilotażowy, dlatego zaproszono samorządy do udziału w konsultacjach dokumentacji, a następnie do składania wniosków o granty. Spotkania konsultacyjne odbędą się w: Olsztynie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Warszawie. Wezmą w nich udział samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także osoby, które mają doświadczenie w realizacji inicjatyw wspierających mobilność osób niepełnosprawnych.

Projekt, z budżetem sięgającym ponad 53,7 mln zł, jest kolejnym krokiem w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus, w ramach którego podjęte zostaną kolejne działania zmniejszające wykluczenie społeczne powodowane barierami.

Źródło: PFRON

Dodaj komentarz