Zdobądź z nami fundusze unijne w ramach programu React-EU „Cyfrowa Gmina”

Rusza najnowszy program unijny React-EU „Cyfrowa Gmina” a w raz zanim nasza najnowsza oferta. Fundusze w ramach grantu mogę być skierowane m.in. na: cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, jak również edukację cyfrową dla JST w zakresie… Czytaj dalej Zdobądź z nami fundusze unijne w ramach programu React-EU „Cyfrowa Gmina”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

Pozyskujemy dotacje w ramach programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu – to główne obszary dofinansowań, jakie można pozyskać w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Kto może być beneficjentem programu? O środki mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,… Czytaj dalej Pozyskujemy dotacje w ramach programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

Można składać wniosek o zapewnienie dostępności lub skargę na jej brak

Do niedawna załatwienie spaw w obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, urzędy i inne, było często niemożliwe. Dziś dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wszyscy uprawnieni, mogą wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (art. 30 ust. 1.). Co ważne, każdy, bez konieczności wykazania… Czytaj dalej Można składać wniosek o zapewnienie dostępności lub skargę na jej brak

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność