PFRON z programem szkoleniowym dla pracowników transportu zbiorowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę, dzięki której 5 tys. pracowników, zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego, świadczących usługi na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, zostanie przeszkolonych. Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach: osoby starsze, osoby poruszające się na wózkach, osoby z… Czytaj dalej PFRON z programem szkoleniowym dla pracowników transportu zbiorowego

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność

Raport NIK: pracodawcy publiczni nie zatrudniają osób niepełnosprawnych

Employer hand chooses a healthy employee, not a disabled person in a wheelchair. The Concept of Discrimination and Inequality in the Employment of People with Disabilities

W Polsce większość osób z różnymi niepełnosprawnościami pozostaje poza rynkiem pracy. Wskaźnik zatrudnienia, choć nieco poprawił się w ostatnich latach, jest wciąż jednym z najniższych w Europie. Jednostki administracji publicznej oraz państwowe osoby prawne, w zdecydowanej większości nie podejmowały skutecznych działań w celu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Polska zobowiązała się do tego w 2012 roku.… Czytaj dalej Raport NIK: pracodawcy publiczni nie zatrudniają osób niepełnosprawnych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: aktualność