MRPiPS: Konkurs aktywizacji osób wykluczonych zawodowo

Fragment wózka inwalidzkiego.

Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, do wzięcia są 3 mln zł. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu, podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób wykluczonych zawodowo.

Według minister Magdaleny Maląg z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla.

Projekty można składać od 2 marca br. do końca grudnia 2020 r.

– Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami – wskazuje szefowa MRPiPS.

Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.
Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Dodaj komentarz