Asystent Osoby Niepełnosprawnej na liście potrzebnych zawodów

Osoba na wózku wraz z osobą towarzyszącą patrzące na niebo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało prognozę zawodów, na które w najbliższej przyszłości nastąpi szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. W wielu województwach wśród wskazywanego zapotrzebowania znalazł się zawód asystenta osoby z niepełnosprawnością.

“Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce” – tłumaczy MEN. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach. Samorządy otrzymają na 2021 r. zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z 2020 r.

Asystent wśród potrzebnych zawodów

Obwieszczenie zawiera wykaz istotnych zawodów oraz zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu. Wśród tych drugich zawód asystenta osoby niepełnosprawnej został wykazany w 11 województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. W tych samych województwach zawodami o umiarkowanym zapotrzebowaniu okazały się również oczekiwane: zawód opiekuna medycznego, opiekuna osoby starszej, opiekuna w domu pomocy społecznej, terapeuty zajęciowego.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz