Zdalny audytor dostępności

Fundacja Biznes Bez Barier  pomaga placówkom publicznym w realizowaniu projektów, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz zespół w realizacji tej misji i posiadasz już jakieś doświadczenie w tej dziedzinie  zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko: 

Zdalny audytor dostępności  

Twoje zadania: 

wspieranie instytucji publicznych i innych podmiotów w zakresie poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, 

– audytowanie dostępności, przygotowywanie raportów i zaleceń, 

doradztwo i konsultacje w zakresie konkretnych rozwiązań zwiększających dostępność, 

– prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze dostępności. 

Co możesz zyskać: 

–dodatkową pracę w elastycznych  godzinach, 

–zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub B2B, 

-pracę w formie zdalnej, 

-pracę w małym zespole i przyjaznej atmozferze, 

-realny wpływ na rozwój firmy, 

-wynagrodzenie w zależności od godzin pracy, nawet  50 zł/h, 

Oczekujemy, że: 

-masz chociażby minimalne doświadczenie z zakresu audytów dostępnościowych 

-jesteś dobrze zorganizowana/y, ambitna/y i chętna/y do pracy, 

-masz pozytywne nastawienie do pracy zespołowej, 

–dobrze czujesz sie w relacjach biznesowych, 

-praca zdalna nie jest Ci straszna, 

-posiadasz czynne prawojazdy kat. B. 

-z uwagi na misję Fundacji chętnie rozpatrzymy kandydatury osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.