Kolejna ustawa o dostępności wdrażana w Polsce

Sylwetki ludzi pochylone nad dokumentami.

Stopniowo dostępność staje się nie przywilejem, a obowiązkiem. Od 2019 roku w Polsce obowiązują dwie ustawy: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczą one jednak sektora publicznego. Kolejne ustalenia prawne odnoszą się również do firm prywatnych i mamy nadzieję, że przyniosą realne zmiany.

W kwietniu sejm przyjął ustawę o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze zwaną Polskim Aktem o Dostępności. Regulacja przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przenosi do polskiego prawa dyrektywę o dostępności niektórych produktów i usług zwaną Europejskim aktem o dostępności (European Accessibility Act, EAA). Ma ona na celu ujednolicenie wymagań dostępności usług i produktów w całej Unii Europejskiej. Brzmi dobrze, ale na ile i kiedy zostanie wdrożona, to pokaże czas. Więcej informacji można znaleźć tutaj.