Fundacja Biznes Bez Barier na Kongresie NETWORKPOWER

Mówcy panelu "Droga do aktywności zawodowej": od lewej: Piotr Kamiński, Ewelina Sołtysik, Paweł Serowik, Milena Bergius, Barbara Man, Łukasz Pelc

„Droga do aktywności zawodowej” to panel, w którym Łukasz Pelc reprezentował naszą Fundację oraz jej partnera merytorycznego, Grupę AF, podczas Kongresu NETWORKPOWER, który odbył się w dniach 17-18 października br. w G2A Arenie w Jasionce koło Rzeszowa. Wypowiedział się przede wszystkim o swoich doświadczeniach związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, jak również poruszył temat roli fundacji na rynku pracy. Mówił również o znaczeniu certyfikacji dostępności, która powinna być zachętą przede wszystkim dla sektora prywatnego do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zwrócił też uwagę na problemy, które mogą w tym obszarze napotykać pracodawcy:

 – Ważna jest świadomość pracodawców na temat istnienia niewidocznych niepełnosprawności i tego, że osoby nimi dotknięte często są otwarte na to, aby podjąć pracę, jednak w praktyce doświadczają wielu trudności, które im na to nie pozwalają. Potrzebują wtedy różnych rodzajów wsparcia ze strony pracodawcy, na przykład elastycznych godzin pracy. Te osoby potrafią w 100% wywiązywać się ze swoich obowiązków, jednak bez tego wsparcia nie jest to możliwe. Dlatego bardzo ważne jest edukowanie w tym temacie pracodawców, co między innymi czyni nasza Fundacja, promując wiedzę o niewidocznych niepełnosprawnościach – mówił.

Łukasz Pelc zwrócił też uwagę w kwestii aktywizacji zawodowej, że osoby poszukujące pracy, w tym także te z niepełnosprawnościami, mogą otrzymać pomoc ze strony wielu organizacji pozarządowych, które zajmują się głównie aktywizacją, np. nieodpłatnie świadczą usługi doradcze, wspierają w poszukiwaniu pracy, czy też organizują staże.

Często zatrudnienie kogoś bez odpowiedniego doświadczenia jest zwyczajnie niemożliwe z uwagi na charakter danej pracy, czy rodzaje realizowanych projektów, które muszą odbyć się w ściśle określonych ramach czasowych. Z takich zadań jest w stanie wywiązać się tylko ktoś posiadający już doświadczenie, gdyż na przyuczenie po prostu nie ma czasu – powiedział Pelc.

Dodajmy w tym miejscu, że niestety w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców często pokutuje przekonanie, że wolą płacić daniny na rzecz PFRON, niż zatrudniać OzN, gdyż obawiają się nadmiernej biurokracji, która może ich czekać.

Warto postawić na edukowanie pracodawców o tym, że nie jest to tak żmudny proces, jaki sobie wyobrażają. Wystarczy odrobina dobrej woli i otwartości. W dzisiejszych czasach wiele procedur związanych z zatrudnianiem OzN jest uproszczonych i wiele spraw załatwia się szybko – zwrócił uwagę Łukasz Pelc.

Na panelu poruszano także wiele innych kwestii, takich jak różnice pokoleniowe na rynku pracy, szkolenia, zdobywanie kwalifikacji, rola administracji publicznej w aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie czy doradztwo zawodowe jest koniecznością.

Tematyka całego Kongresu była bardzo szeroka. Poruszano tematy takie jak trendy na rynku pracy, biznes odpowiedzialny wobec pracowników, wyzwania stojące przed pracodawcą i pracownikiem w wybranych branżach. Dyskutowano też o roli konkurencji oraz o transformacji energetycznej i technologicznej. Udział w tym wydarzeniu to niespotykana okazja do zapoznania się z bieżącą sytuacją na rynku pracy, jak i w biznesie. Wierzymy, że wiedza, jaką zdobyliśmy, ale też którą się podzieliliśmy na Kongresie z korzyścią przełoży się na praktykę.

Równolegle z Kongresem w G2A Arenie odbywały się Ogólnopolskie Targi Pracy. Kandydaci poszukujący pracy mieli okazję odwiedzić ponad 200 stoisk oferujących tysiące ofert pracy, w tym także skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz obcokrajowców.

Takie wydarzenia jak Kongres i Targi Pracy to świetna okazja dla praktyków biznesu, aby być na bieżąco z najnowocześniejszymi trendami, ale także, aby osobiście poznać potencjalnych przyszłych pracowników swoich organizacji. Kandydaci mają natomiast dzięki temu okazję do spotkania się ze światem pracodawców, poznania ich, tego co mogą zaproponować, ale też uświadomienia sobie ich oczekiwań wobec pracowników. Zachęcamy do udziału w takich wydarzeniach w przyszłości, zarówno pracodawców, jak i kandydatów do pracy.