„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dofinansowanie z programu dostępne mieszkanie

Kobieta na wózku podczas przygotowywania posiłku.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 65 roku życia, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i poruszają się za pomocą wózka oraz są prawnymi właścicielami lokalu. W  przypadku dzieci do 16 roku życia wymagane jest tylko orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o zmianę mieszkania na takie, które nie posiada barier architektonicznych lub mogą wnioskować o środki na pozbawienie barier (np. na instalację windy zewnętrznej).

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przystąpiły do programu, a wysokość dofinansowania jest zależna od lokalizacji, w której chcemy nabyć mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Program ten to szansa na usamodzielnienie się. Co ważne likwiduje nie tylko bariery architektoniczne, ale przede wszystkim zapobiega wykluczeniu społecznemu. Więcej szczegółowych informacji o zasadach i terminie składania wniosków znajdziesz TUTAJ.