Dostępność w Polsce to duży obszar do zagospodarowania

Zdjęcie opis po prostu: Adrian Furman podczas Gali Innowatorów zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie ESG.

„W Polsce są wyspy dostępności i ocean niedostępności” – to przesłanie polskiego rządu, który dostrzega, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w Polsce w obszarze dostępności przestrzeni realnej i wirtualnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Adrian Furman, założyciel naszej Fundacji, przywołuje je w swoim wystąpieniu podczas Gali Innowatorów zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie ESG.

Nasza Fundacja, dołączając do grona członków Stowarzyszenia, pragnie poprzeć i realizować działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. W szczególności, promuje szeroko rozumianą dostępność i wdraża ją, przeprowadzając audyty dostępnościowe, prowadząc szkolenia oraz wprowadzając nowe, skuteczne rozwiązania, jak np. Pudełko Dostępności, które stworzyła w celu usprawnienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w wielu jednostkach publicznych, np. szpitalach, POZ, urzędach, ale też niepublicznych czy komercyjnych.

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia może wymagać dodatkowego wsparcia i dlatego dostępność trzeba wdrażać na szeroką skalę, nie ograniczając się jedynie do osób z niepełnosprawnością – podkreślił to Adrian Furman w swoim
wystąpieniu i dodał, że Fundacja już zajmuje się wdrażaniem dostępności, zaczynając od pewnych grup społecznych, tj. osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową czy też wzrokową, by następnie rozszerzać spektrum swoich działań.

Robimy to m.in. po to, by zaktywizować grupę stanowiącą około 12 procent polskiego społeczeństwa. Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie chociażby zanieczyszczenie środowiska czy też pula niezdrowej żywności, co, obok zmian demograficznych, powoduje nawarstwianie się problemów – dodał Furman i zwrócił też uwagę na to, że wszystko to może prowadzić do pojawiania się schorzeń nabytych i różnych niepełnosprawności, dlatego zrównoważony rozwój jest tak ważny.

Całe wystąpienie Adriana Furmana można obejrzeć poniżej. Zapraszamy!