Fundacja Biznes Bez Barier członkiem i partnerem Polskiego Stowarzyszenia ESG

infografika z tekstem "Nowy członek Stowarzyszenia ESG" i loga Fundacji Biznes Bez Barier i Stowarzyszenia

Nasza Fundacja dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia ESG, największej w Polsce organizacji zrzeszającej liderów zrównoważonego rozwoju, którzy dbają o środowisko (E – Environment), społeczeństwo (S – Society) i ład korporacyjny (G –Governance). Jednocześnie, założyciel Fundacji, Adrian Furman, został członkiem Rady Innowatorów, która wspiera prace Stowarzyszenia.

Misja organizacji wpisuje się w postanowienia unijnej Dyrektywy CSRD, w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive), przyjętej 10 listopada br. przez Europarlament, a mającej zacząć obowiązywać w latach 2024-2028. Dyrektywa nakłada obowiązki na około 49 000 dużych spółek w UE, w tym 3 600 w Polsce.

Stowarzyszenie wspiera Członków w budowaniu zrównoważonej strategii, dostarcza wiedzy prawnej, analizuje trendy i dane rynkowe, reprezentuje członków we wspólnych działaniach na rzecz kształtowania przyjaznego otoczenia gospodarczo-prawnego. Organizację tworzą eksperci i praktycy, specjaliści od publicity oraz prawnicy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu zasad ESG i tworzeniu raportów z tego zakresu.

Nasz wkład do Polskiego Stowarzyszenia ESG to przede wszystkim wiedza i doświadczenie w obszarze dostępności. Od lat realizujemy projekty z tego zakresu. Brałem udział w pracach nad Programem Dostępność Plus, działając w Radzie Dostępności. Cieszę się, że mam realny wkład w budowanie lepszego świata dla osób ze szczególnymi potrzebami, a dołączając do Stowarzyszenia, wierzę w możliwości dalszego rozwoju, liczę na nowe kontakty i promocję naszej Fundacji podczas eventów organizowanych przez Stowarzyszenie – mówi Adrian Furman.

Jednym z wydarzeń był Konkurs Innowatorów ESG 2022, którego cel to wyróżnienie najlepszych projektów z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju. Jego finał i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2022 r. podczas Gali Innowatorów, w której udział wziął i nawiązał już pierwsze kontakty Adrian Furman.

Uroczystość była także okazją do premiery Raportu – Koszty i wyzwania ESG zawierającego wyniki badań 170 korporacji i firm z sektora MŚP, wnioski eksperckie oraz sekcję case study „Dobre Praktyki ESG”.

Współpraca ze Stowarzyszeniem to dla nas kolejna szansa na poszerzanie zasięgu naszej działalności, zwłaszcza w obszarze dostępności. Chcemy nieustannie podkreślać jej rangę i promować potrzebę wdrażania jej na szeroką skalę. Realizowane przez nas projekty dostępnościowe, w tym audyty, szkolenia, tworzenie procedur, pozyskiwanie grantów, certyfikacja dostępności czy wspieranie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach za pomocą naszego najnowszego, sztandarowego produktu, Pudełka Dostępności, to przedsięwzięcia, które, dzięki dołączeniu do Stowarzyszenia, będziemy jeszcze bardziej rozpowszechniać, a w efekcie, rozwijać naszą Fundację i wciąż lepiej realizować jej misję – tak przystąpienie Fundacji Biznes Bez Barier komentuje jej prezes, Andrzej Gancarski.