Można składać wniosek o zapewnienie dostępności lub skargę na jej brak

Mężczyzna z protezą nogi wspinający się po schodach.

Do niedawna załatwienie spaw w obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, urzędy i inne, było często niemożliwe.

Dziś dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wszyscy uprawnieni, mogą wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (art. 30 ust. 1.). Co ważne, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, może poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto, jeśli podmiot publiczny pomimo złożonego przez osobę wymienioną w ustawie wniosku, nadal jej nie zapewnia, osoba ta może złożyć skargę.

Więcej informacji na ten temat:

Wniosek o zapewnienie dostępności, Skarga na brak dostępności

Dodaj komentarz