Pozyskujemy dotacje w ramach programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Na pierwszym planie powiewająca na wietrze flaga Unii Europejskiej. W tle infrastruktura hal przemysłowo-produkcyjnych.

Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu – to główne obszary dofinansowań, jakie można pozyskać w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Kto może być beneficjentem programu?

O środki mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP można składać od 18 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.. Maksymalna intensywność dofinansowania – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 800 000 zł. Ważne: fundusze pozyskane w ramach programu są bezzwrotne!

Posiadając doświadczenie w prowadzeniu projektów grantowych i wiedzę ekspercką, proponujemy kompleksową pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje o OFERCIE

Opiekunowie oferty:

Ewa Lefik-Babiasz
 Funding Specjalist
 (+48) 570 818 635
 e.lefik@GrupaAF.pl

Gabriel Osiewała
 Specjalista ds. funduszy
 (+48) 533 318 975
 g.osiewala@biznesbezbarier.org

Dodaj komentarz