Dofinansowania na kolejne projekty dla dostępności z Funduszy Europejskich

stos monet, w tle banknoty Euro o różnych nominałach

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na posiedzeniu w dniach 5-6 czerwca podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów i konkursów z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planowana kwota na te działania to 434 mln zł. Projekty mają objąć m.in. następujące obszary:

  • Dostępność szkolnictwa wyższego – planuje się utworzenie 16 Centrów Wiedzy o Dostępności funkcjonujących w ramach podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Dostępność cyfrowa – powstanie wirtualny asystent, czyli chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję, który będzie analizował strony internetowe w zakresie zgodności z wymogami dostępności;
  • Systemowa poprawa dostępności – projekt dotyczący budowy i rozwoju systemu nadzoru rynku prowadzonego przez organy wskazane w ustawie o dostępności niektórych produktów i usług;
  • Wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego – systemowe rozwiązania, które pozwolą na wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami – powstanie Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, które ma zapewniać komunikowanie się i łatwiejsze uzyskanie informacji, np. przy pomocy alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji oraz polskiego języka migowego;
  • Poprawa dostępności opieki stomatologicznej dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Projekty wspierające system edukacji (wsparcie poradni psychologiczno–pedagogicznych) oraz ochrony zdrowia (wsparcie poradni zdrowia psychicznego i rozwój opieki psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży).

Więcej informacji znajduje się na Rządowej stronie Funduszy Europejskich