Dofinansowanie w ramach projektu „Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych dzięki rozwojowi usług zdalnego audytu energetycznego”

Banknoty euro. W dolnej części grafiki znak graficzny Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Polski oraz Unii Europejskiej.

Fundacja Biznes Bez Barier otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych dzięki rozwojowi usług zdalnego audytu energetycznego”. Jest on realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków z KPO z Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Kwota dofinansowania wynosi 177 650 zł. Program zakłada:

  • rozszerzenie działalności Fundacji o dodatkowe obszary i branże działania, zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz przeprowadzania audytu energetycznego budynków,
  • zakup usługi szkoleniowej na audytora energetycznego,
  • zatrudnienie 2 pracowników z niepełnosprawnościami po przebytym szkoleniu,
  • zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,
  • zakup oprogramowania specjalistycznego do przeprowadzania zdalnych audytów energetycznych,
  • zakup kamer termowizyjnych, dalmierzy laserowych,
  • zwiększenie obrotów finansowych.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy.