Prowadzimy szkolenia z dostępności

Kobieta przy tablicy prowadzi szkolenie.
W centrum grafiki młoda kobieta przy tablicy. Prowadzi szkolenie

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu dostępności, stacjonarne i w formie zdalnej, dla kadry zarządzającej i personelu jednostek samorządowych, w tym medycznych.

Omawiamy standardy dostępności – szkolimy, jak je wdrożyć, stosować, utrzymać i monitorować. Wyjaśniamy kwestie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, uczymy, jak redagować dostępne treści na strony www, jak sporządzać dostępne dokumenty w popularnych programach biurowych, jak stosować zasady dostępności w procedurach przetargowych.

W ramach szkoleń służymy też wiedzą i doświadczeniem z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

To niektóre przykłady tematyki, którą się zajmujemy. Zanim przystąpimy do projektu, ustalamy z klientem szczegółowy zakres szkoleń, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb danej jednostki.

Zajęcia zawierają elementy teorii i praktyki. Zapewniamy materiały szkoleniowe. Wystawiamy certyfikaty uczestnictwa. Zapewniamy koordynatora dla każdego projektu szkoleniowego, dzięki czemu cały proces przebiega bardzo sprawnie. Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń!

Kontakt: kontakt@biznesbezbarier.org.