Agencje pośrednictwa pracy oraz instytucje skupiające się na osobach z niepełnosprawnością

Dwóch mężczyzn i kobieta w sytuacji pracy biurowej. Kobieta pisze na komputerze. Mężczyźni patrzą w kierunku monitora. Jeden z mężczyzn porusza się na wózku.

Opracowaliśmy zestawienie organizacji, które skupiają się na wsparciu osób z niepełnosprawnością. Każda z nich prowadzi też działalność związaną z ich zatrudnianiem. Poniżej krótko charakteryzujemy te organizacje oraz zamieszczamy adresy stron, na których osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pracy, a pracodawcy mogą zamieszczać ogłoszenia z ofertami pracy.

1. Biuro Pośrednictwa Pracy Integracja przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji

https://sprawniwpracy.com/

Siedziba: Warszawa; obszar działania: cała Polska

Integrację tworzą: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja, które działają od 20 lat. Integracja jest obecnie jedną z największych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce. Prowadzi platformę informacyjną, na którą składają się:

 • magazyn „Integracja” – dwumiesięcznik dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wydawany od 1994 roku, w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy
 • portal Niepelnosprawni.pl – założony w 2003 roku serwis internetowy poruszający tematykę niepełnosprawności, który ma ponad 300 tysięcy unikalnych użytkowników, 25 tysięcy podstron i publikuje ponad 300 informacji miesięcznie

Na stronie aktualnie umieszczone jest 75 ofert pracy.

2. Werbeo – Portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami

https://werbeo.pl/

Siedziba: Rzeszów; obszar działania: cała Polska

Właścicielem portalu jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.k. (OBPON), która od ponad 15 lat świadczy usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób z niepełnosprawnością. Z usług OBPON korzysta ok. 1500 firm. Firma świadczy usługi w zakresie dostępu do specjalistycznych serwisów internetowych, usług doradczych, certyfikacji firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON, aplikacji internetowych dla pracodawców osób z niepełnosprawnością, usług reklamy dla pracodawców, tworzenia prezentacji reklamowych, stron www, tłumaczeń tekstów, usług hostingowych. Miesięczna odwiedzalność serwisów internetowych jest na poziomie ok. 1 mln.

W ramach agencji pracy dostępne są: rekrutacja osób z niepełnosprawnością – usługi rekrutacyjne i rozwiązania wspierające z zakresu HR dla firm, portal Werbeo z ogłoszeniami o pracę dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo oraz największa baza CV osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Na portalu znajdują się 32 oferty pracy.

3. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

http://www.agencja.otwartedrzwi.pl/

Siedziba: Warszawa; obszar działalności: cała Polska.

Misją Stowarzyszenia, które powstało w 1995 r., jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw. Z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia skorzystało w minionych latach ponad 63 tysiące osób.

W okresie 19 lat utworzyło i prowadzi 14 ośrodków, których działalność jest kierowana do osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób doświadczających bezdomności, bezrobocia, ubóstwa. W ramach Stowarzyszenia działają:

 • Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom Za Bramą”
 • Agencja Zatrudnienia
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Dom Rotacyjny
 • Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy
 • Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Galeria Apteka Sztuki
 • Świetlica „Mały Książę”
 • Ośrodek Szkoleniowy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Mieszkanie Chronione-Treningowe
 • Klub Integracji Społecznej
 • Kuchnia Czerwony Rower
 • Porady Prawne

Więcej o działalności Stowarzyszenia na: https://otwartedrzwi.pl/ i Facebooku.

W ramach agencji zatrudnienie stowarzyszenie świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, pomocy wzajemnej. Pomoc jest świadczona osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, bezdomnym, z niepełnosprawnościami.

W 2016 roku agencja pozyskała ok. 800 ofert pracy, głównie w zawodach takich jak pracownik budowlany, sprzedawca-kasjer, pracownik sprzątający, pracownik administracyjny, pracownik ochrony.

Specjaliści udzielili 298 konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Cztery osoby odbyły kilkumiesięczne staże zawodowe na różnych stanowiskach, finansowane ze środków Funduszu Pracy, dzięki czemu zdobyły zatrudnienie. W roku 2016 z oferty agencji skorzystało 925 osób.

W tym roku ukazało się 16 ofert pracy.

4. Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych BPO NETWORK

http://bponetwork.pl/

Siedziba: Warszawa; obszar działalności: cała Polska

BPO Network jest agencją pracy specjalizującą się w rekrutacji pracowników z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, głównie do pracy zdalnej.

Agencja działa od 2012 roku. Oferuje usługi od publikacji ogłoszeń po kompleksową obsługę rekrutacji i selekcji oraz zatrudnienia pracownika wraz z obsługą administracyjno–kadrową. Aktywnie umieszcza ogłoszenia na portalach pracy.

Na stronie agencji znajduje się 6 ofert pracy.

5. Agencja Zatrudnienia Dla Osób Niepełnosprawnych przy Fundacji Fuga Mundi

www.praca.ffm.pl

Siedziba: Lublin; w agencji są rejestrowane wyłącznie osoby poszukujące pracy posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zamieszkujące woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie lub woj. podkarpackie

Agencja zatrudnienia działa w Fundacji od 2004 r. Oferuje podstawowe usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców posiadających polskie obywatelstwo oraz doradztwa personalnego.

Dodatkowo, dostępna jest:

 • pomoc psychologiczna i prawna
 • poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego
 • wsparcie dla klientów agencji zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu

Z usług doradczych oferowanych w agencji zatrudnienia mogą skorzystać:

 • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
 • instytucje rynku pracy
 • organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Usługi świadczone przez Agencję są bezpłatne zarówno dla pracodawców jak i beneficjentów.

Na stronie agencji jest opublikowane ponad 200 ofert pracy.

6. Biuro Karier dla Osób Niepełnosprawnych przy Lubelskim Forum Organizacji

www.biurokarieron.lublin.pl

Siedziba: Lublin; oferta kierowana jest do klientów z województwa lubelskiego

Biuro prowadzona jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Oferuje:

 • oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami
 • pomoc dla poszukujących pracy
 • pomoc dla pracodawców

Usługi są nieodpłatne.

Na stronie znajduje się 5 ofert pracy.

7. Lento i Nuzle

To dwaj najwięksi bezpłatni ogłoszeniodawcy w Internecie w Polsce

Na stronie Lento znajduje się blisko 80 000 ogłoszeń o pracę, w tym 2 800 z wymogiem orzeczenia, część przekazywana przez kandydatów.

Na stronie Nuzle jest 1 719 ofert pracy wymagających orzeczenia. Umieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.

8. Facebook

Grupy tematyczne związane z zatrudnianiem osób niepełnoprawnych:                                                                  

oraz wszystkie grupy skupione przy miastach wojewódzkich takich jak Warszawa i okolice, Łódź, Trójmiasto, Kraków itp.

Ponadto oferty pracy znajdują się bezpośrednio ze stronach firm (w ten sposób rekrutują duże sieci, np. hoteli, supermarketów; także McDonald’s) oraz na stronie Centralna Baza Ofert Pracy.

Oferty pracy zamieszczane są również na płatnych portalach pracy: OLX (obecnie na stronie znajduje się 1 400 ogłoszeń z wymogiem orzeczenia) i Pracuj.pl (obecnie jest tam 333 ofert pracy wymagających orzeczenia).