Fundacja Biznes Bez Barier na Konwencie Dyrektorów dolnośląskich Powiatowych Urzędów Pracy

Uczestnicy Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z Województwa Dolnośląskiego. Między innymi prezes Andrzej Gancarski, fundator Adrian Furman oraz ekspertka ds dostępności Ewa Lefik-Babiasz.

Wczoraj w Lwówku Śląskim odbył się Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z Województwa Dolnośląskiego, w którym również mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Naszą Fundację reprezentowali: prezes – Andrzej Gancarski, fundator – Adrian Furman oraz ekspertka ds. dostępności – Ewa Lefik-Babiasz.

Razem z Panem Marcinem Krzyżanowskim – Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz innymi zaproszonymi gośćmi, rozmawialiśmy m.in. o nowych możliwościach wsparcia osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy, efektywnym wykorzystaniu funduszy oraz skutecznym wdrażaniu rozwiązań dostępnościowych w instytucjach publicznych. Zaprezentowaliśmy także naszą wizję, działania oraz projekty zrealizowane w tym obszarze.