Adrian Furman o dostępności cyfrowej podczas REHA FOR THE BLIND 2022

Adrian Furman. Współzałożyciel Fundacji Biznes Bez Barier.

W dniach 15-18 września br. w Warszawie odbywa się XX edycja konferencji kulturowo-naukowej REHA FOR THE BLIND IN POLAND, którą organizuje Fundacja Szansa Dla Niewidomych. Główną ideą wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu świata nauki, technologii, architektury i nowoczesnej rehabilitacji, które mają wpływ na budowanie rzeczywistości bardziej przyjaznej osobom niewidomym i słabowidzącym.

W tegorocznym programie znalazła się także specjalna konferencja “Dostępność na serio”, na której jednym z zaproszonych ekspertów był założyciel naszej Fundacji oraz prezes Grupy AF – Adrian Furman. W panelu “Dostępność informacji” podzielił się swoją wiedzą oraz cennymi spostrzeżeniami nt. wdrażania dostępności cyfrowej w placówkach medycznych na terenie naszego kraju. Wyraźnie podkreślił, że cieszy go rozwijający się poziom dostępności architektonicznej, jednak wciąż należy pracować nad rozwiązaniami cyfrowymi, które umożliwią osobom ze szczególnymi potrzebami lepszy dostęp do opieki medycznej. Wyraził także nadzieję, że wzmożone działania w tym obszarze doprowadzą do przełomu technologicznego, który wpłynie na sprawniejsze i bardziej przyjazne funkcjonowanie ośrodków POZ i szpitali.

Całość konferencji jest dostępna tutaj. Początek wystąpienia Adriana Furmana: 21 minuta i 43 sekunda filmu. Zapraszamy do oglądania!