Pierwsze w Polsce studia z języka prostego

Młodzi ludzie, studenci, siedzą na schodach przed budynkiem.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamia nabór na kierunek “Prosty język w instytucjach publicznych”. To pierwsze studia w Polsce, które będą poświęcone tematyce dostępności językowej.

Standardy dotyczące tekstu prostego zostały opracowane z myślą o dorosłych osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które potrafią czytać. Jednak prosty język, czyli łatwy i zrozumiały dotyczy każdego z nas. Dzięki jego zasadom trudne treści zawarte np. w pismach czy dokumentach urzędowych są łatwiej przyswajalne i zrozumiałe dla wszystkich.

Wniosek o przyjęcie na studia może składać każdy, kto jest absolwentem studiów policealnych lub magisterskich. Rekrutacja trwa do końca września 2022 roku.

Taki kierunek to doskonała ścieżka rozwoju dla wszystkich tych, którzy zamierzają pracować w sferze komunikacji publicznej lub chcą zdobyć wiedzę na temat tworzenia i weryfikacji poprawnych oraz przyjaznych odbiorcom treści. Uniwersytet Adama Mickiewicza rozpoczyna rekrutację na nowy kierunek we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Więcej szczegółów na temat kierunku oraz zasad rekrutacji znajduje się na stronie internetowej UAM: Prosty język w instytucjach publicznych.