Fundacja Biznes Bez Barier gościem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Nasza Fundacja, reprezentowana przez prezesa Andrzeja Gancarskiego, fundatora Adriana Furmana oraz naszą specjalistkę ds. dostępności Ewę Lefik-Babiasz, była gościem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie rozmawiano o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami (OzN) na otwartym rynku pracy.

W spotkaniu wzięły udział organizacje pozarządowe działające w środowisku osób ze szczególnymi potrzebami oraz firmy, które zatrudniają już OzN oraz te, które jeszcze tego nie robią. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i poglądami w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, od płynących z tego benefitów po trudności, których się obawiają.

Jako Fundacja działająca na rzecz dostępności, pokonywania barier i promowania osób z niepełnosprawnościami jako wartościowych pracowników, a ostatnio również jako podmiot podejmujący się certyfikacji dostępności, przedstawiliśmy szereg korzyści wynikających z zatrudnienia OzN, przytaczając także przykłady z własnych doświadczeń. Chcieliśmy podkreślić w ten sposób, jak wiele tracą firmy, które takich specjalistów jeszcze nie mają wśród swojej kadry i próbowaliśmy zachęcić do większej otwartości w tym zakresie.