Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nadal ważne

Kobieta pomaga przejść ulicę niewidomemu mężczyźnie. Po prawej i lewej stronie tych osób stoją czarne samochody osobowe.

16 maja 2022 r. stan epidemii został przekształcony w stan zagrożenia empidemicznego.

Ta sytuacja może rodzić wątpliwości na temat ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które zostały nabyte okresie stanu epidemicznego. Nie ma jednak powodów do obaw. Według informacji przekazanych m.in. przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ważność orzeczeń została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.).

W praktyce oznacza to, że orzeczenia zachowują ważność jeszcze przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje oraz rozporządzenia w sprawie TUTAJ