Fundacja Biznes Bez Barier będzie przyznawać Certyfikaty dostępności

Na zdjęciu znajduje się logo programu Dostępność Plus

Fundacja Biznes Bez Barier została wpisana na listę podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności. Aby stać się jednostką certyfikującą, nasz zespół musiał spełnić szereg wymagań dotyczących zasobów organizacyjnych, kadrowych oraz narzędzi, pozwalających na należyte przeprowadzenie certyfikacji, zgodnie art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: ustawa o zapewnianiu dostępności).

Możliwość starania się o Certyfikat dostępności to dobrowolne działanie, które jest dedykowane przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym zainteresowanym potwierdzeniem, że ich działalność, spełnia wymogi dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Aby uzyskać taki dokument muszą one najpierw przejść audyt dostępności, który może przeprowadzić Fundacja Biznes Bez Barier. Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat będzie ważnym sygnałem dla klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca lub NGO jest w stanie zapewnić im obsługę na wymaganym poziomie lub  może stworzyć możliwość zatrudnienia w swoich strukturach. Dodatkowym plusem posiadania ww. certyfikatu jest możliwość obniżenia o 5% wysokości składek ponoszonych na rzecz PFRON.