Projekt nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej w wykazie planowanych prac rządu

Fragmentaryczna postać mężczyzny. W jednym ręku trzyma tablet, w drugim niebieski długopis. Długopisem wskazuje ekran. Na ekranie symbol osoby z niepełnosprawnością na wózku oraz napis WCAG.

Opracowanie kategorii „aplikacji internetowej” i ujednolicenie z oficjalnym, polskim tłumaczeniem WCAG 2.1, uszczegółowienie wymagań dotyczących deklaracji dostępności oraz dodatkowe wyłączenia, to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej.

Proponowane zmiany dotyczyć będą siedmiu obszarów:

  • Dostosowanie Załącznika do ustawy do polskiego oficjalnego tłumaczenia WCAG 2.1.;
  • Rozstrzygnięcie problematycznych kwestii związanych z deklaracją dostępności;
  • Stworzenie nowej kategorii „aplikacja internetowa”;
  • Określenie wymagań dla aplikacji internetowych;
  • Ograniczenie błędnej interpretacji art. 8 ust. 2;
  • Wykluczenie z wymagań ustawy schematów technicznych, gier, CMSów oraz całych archiwalnych stron i aplikacji;
  • Ograniczenie zakresu załącznika do ustawy (Wytycznych) w odniesieniu do aplikacji mobilnych.

Szczegółowe informacje na temat planowanych zmian znajdziemy TUTAJ

Dodaj komentarz