Wyższy próg uzyskanych przychodów dla osób pobierających renty socjalne

Młodzi ludzie, mężczyzna i kobieta na wózku w pracy. Praca biurowa przy komputerze.
disabled businesswoman in wheelchair and her colleague in the office

Z dniem 1 stycznia weszły w życie zmiany dla osób pobierających renty socjalne, a zarazem aktywnych zawodowo.

Nowelizacja przepisów obejmuje zwiększenie kwoty przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz sposobu rozliczania się z przychodów.

Dotychczasowy próg dochodowy to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. do 3960,20 zł, po osiągnięciu którego było zawieszone pobieranie renty socjalnej. W tym momencie pracujące osoby z niepełnosprawnościami będą miały większe możliwości zarobkowe – tj. do kwoty 7354 zł.

Do dyspozycji są też dwa sposoby rozliczania się z przychodów. Możemy wybrać opcję miesięczną lub roczną, a decyzja należy do osoby pobierającej świadczenie. Trzeba również pamiętać o poinformowaniu ZUS o wybranej przez nas metodzie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Więcej w artykule TUTAJ

Dodaj komentarz