Andrzej Gancarski nowym prezesem Fundacji Biznes Bez Barier

Na zdjęciu nowy prezes Fundacji Biznes Bez Barier - Andrzej Gancarski.

Fundacja na bieżąco optymalizuje swoje działania, usprawnia procesy i udoskonala funkcjonowanie swoich programów. Zmiany te mają swoje odzwierciedlenie także w strukturze organizacyjnej i personalnej. W ślad za tym informujemy, że nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcję prezesa Fundacji. Nową osobą jest Andrzej Gancarski  – zaangażowany w działalność Fundacji od początku jej istnienia. Jego zdaniem osoby z niepełnosprawnościami powinni w pełni wykorzystywać swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach. – Dajmy sobie szansę, tak jak ja zrobiłem wobec samego siebie. Dzięki temu wygrałem dużo więcej niż tylko status pracownika i wsparcie finansowe – poczułem się ważny, potrzebny i doceniony – zachęca. Andrzej to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu – z pewnością będzie aktywnie działał na rzecz Fundacji i kontynuował jej rozwój.

Andrzej Gancarski współpracuje w kwestiach fundacyjnych z dotychczasową prezes, Magdaleną Raszdorf, dzięki czemu płynnie przejmie jej obowiązki. Magdalena obecnie swoją wiedzą ekspercką i cennym doświadczeniem zasili zespół w innym obszarze w strukturach Grupy AF. Za jej pracę i zaangażowanie na rzecz Fundacji podczas sprawowania funkcji prezesa, Fundator oraz pracownicy składają serdeczne podziękowania. Andrzejowi natomiast życzymy powodzenia w realizowaniu misji i planów Fundacji!

Dodaj komentarz