PFRON wspiera osoby niepełnosprawne w czasie pandemii

Kobieta i mężczyzna pracujący przy jednym komputerze.

Do 100 tys. złotych mogą uzyskać z PFRON samorządy, które wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii. Dzięki rozszerzeniu programu refundacja projektów może wynieść nawet 100 procent poniesionych kosztów. Środki będą przeznaczane m.in. na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, środki żywnościowe, leki, pomoc psychologiczną i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Dzięki refundacji z PFRON samorządowcy będą mogli wyjść na przeciw oczekiwaniom oraz potrzebom osób niepełnosprawnych, podejmując działania, które uznają za najbardziej stosowne w danym miejscu i chwili.

Na wsparcie projektów PFRON przeznacza ponad 53 mln zł. Powiat, który chce skorzystać ze wsparcia, składa wniosek o przyznanie refundacji we właściwym terytorialnie Oddziale Funduszu. Wypłacenie środków nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych. Wsparcie jest udzielane w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Termin składania wniosków upływa 4 grudnia.

Dodaj komentarz