Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Młodzi mężczyźni rozmawiają ze sobą, jeden z nich jest na wózku inwalidzkim. W ręku trzymają teczki. W tle hol uczelniany.

Wyjście do lekarza, pomoc w dotarciu w określone miejsce (szkoła, uczenia, praca, itd.), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy zwyczajne pójście do kina, teatru. Wiele osób bez wsparcia drugiej osoby, pozbawionych byłoby szansy na samorealizację czy po prostu samodzielność, normalność. Po raz kolejny rusza program wspierający osoby z niepełnosprawnościami. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie usług asystentów, a w efekcie zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Forma ogólnodostępnego wsparcia przewidziana jest dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),
  • dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Jak skorzystać z programu? Gmina/powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Co bardzo ważne, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się pod tym linkiem: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Dodaj komentarz