Audyty w NFZ

Skrót Narodowego Funduszu Zdrowia.

Magda Raszdorf, Prezes Fundacji Biznes Bez Barier została audytorem placówek służby zdrowia w audytach zleconych przez Ministerstwo Zdrowia w komponencie organizacyjnym.

Audyty są przeprowadzane w związku ze składaniem przez szpitale i jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wniosków o pozyskanie środków w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia oraz z samą ich realizacją. Z początkiem października br. zakończono nabór wniosków o granty dla Szpitali oraz POZ w projekcie „Dostępność Plus dla zdrowia” (działanie 5.2 oraz działanie 5.2 POWER Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), tym samym rozpoczęto realizację i wdrażanie projektu. Audyty mają wspomóc i nadzorować sprawne wdrażanie programu.

W naborze 2019-2020 wysokość alokacji dla szpitali wynosiła 36,6 mln zł, maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, minimalna wartość projektu 0,5 mln zł (bez wkładu własnego). Okres realizacji projektu wynosił od 12 do 18 miesięcy. Dla POZ można było pozyskać 720 tys. zł. Podobnie jak w przypadku szpitali nie był wymagany wkład własny. Nabór miał charakter otwarty i trwał do momentu wyczerpania środków w wysokości  80 mln zł.

Dodaj komentarz