Od marca rusza program “Aktywny samorząd” z rekordowym budżetem

Pięciozłotowe monety.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na dzień 1 marca br.nabór wniosków do programu “Aktywny samorząd” na 2020 rok. W tym roku na realizację celów programu rząd przeznaczył kwotę 181,5 mln zł.

Program “Aktywny samorząd” w 2020 roku to możliwość o pomoc przez internet, większe dofinansowania na zakup m.in. sprzętów elektronicznych i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wsparcie w programie

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

W tegorocznej edycji zwiększono m.in. kwoty dofinansowania:

  • na zakup sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk – z kwoty 5 tys. zł do 7 tys. zł
  • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł
  • na zakup urządzenia elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z kwoty 5 tys. zł do 7,5 tys. zł
  • kosztów opieki nad osobą zależną – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł
  • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1 tys. zł do 1,5 tys. zł,
  • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z 3 tys. zł za semestr do 4 tys. zł

Ministerstwo poinformowało o zmniejszeniu wymagań dotyczących wymaganego udział własny przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 30 proc. na 10 proc. ceny brutto oraz przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto.

Wniosek złożysz przez Internet

W tym roku znacznie ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu – od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest dostępny przez Internet m.in. kreator ułatwiający aplikowanie o środki, infolinia, a także mobilny asystent osoby niepełnosprawnej.

Ważne terminy!

1 marca br. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31 marca br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

31 sierpnia br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10 października br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

Więcej informacji na stronie PFRON

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodaj komentarz