Program Dostępność Plus w konkursie ”Bony na innowacje dla MŚP”

Na pierwszym planie mężczyzna na wózku, na kolanach ma laptop. Na drugim planie mężczyzna pracujący przy maszynie przemysłowej.

„Bony na innowacje” to jeden programów wspierania innowacyjności dla mikro-, małych i średnich firm. Bony to oferta o charakterze dwuetapowym. W pierwszym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu. Po zrealizowaniu takiego projektu z sukcesem – czyli formalnie, po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o płatność końcową – przedsiębiorcy mogą wnioskować, w drugim konkursie, o środki na wdrożenie opracowanych już rozwiązań.

Poza konkursami ogólnymi, zarówno usługowymi, jak i inwestycyjnymi, w tym roku równolegle kontynuowane są konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Kryteriami w ocenie projektów będą między innymi warunek, że jest to rozwiązanie produktowe oraz ma ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.

– Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych barier dostępności m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi), ale także osób czasowo mniej sprawnych, np. ruchowo, czy też kobiet w ciąży, lub osób z małymi dziećmi w wózkach, lub o nietypowym wzroście, lub poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem – zaznacza Anna Forin dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabory w konkursach „Bony na innowacje dla MŚP”. Do 28 maja 2020 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi. A na ubieganie się o wsparcie na wdrożenie tak opracowanych innowacji mają czas do 7 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy mogą uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PARP

Dodaj komentarz