Kolejne fundusze na usuwanie barier z PFRON

Rampa, podjazd dla wózków inwalidzkich.

270 tys. zł taką kwotę dofinansowania na zakup autobusu lub do 90 tys. zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mogą wnioskować samorządy, kierując wnioski  do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Środki na zakup pojazdów pochodzą z kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020. W ramach programu oferowane są poza możliwością zakupu pojazdów, wsparcie finansowego w innych obszarach. Między innymi na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie warsztatów terapii zajęciowej czy przeprowadzenie modernizacji w obiektach już istniejących. Dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także likwidację barier transportowych. Poza samorządami, w niektórych obszarach mogą wnioskować o pieniądze również organizacje pozarządowe oraz zarządcy nieruchomości.

Każdy obszar posiada limity dofinansowania. I tak w programie obejmującym likwidację barier architektoniczno-komunikacyjnych w budynkach dotacja wynosi do 150 tys. zł. Z kolei przewidziana w programie maksymalna kwota wsparcia na tworzenie jednego miejsca w spółdzielni socjalnej to 34 tys. zł, a w warsztacie – 15 tys. zł (na remont infrastruktury działającej jednostki można dostać nie więcej niż 160 tys. zł).

Dodaj komentarz