Dofinansowanie do elektrycznego wózka inwalidzkiego

Robiący sobie selfie uśmiechnięty mężczyzna na wózku elektrycznym.

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą otrzymać do 10 tys. zł dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. W budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel zarezerwowano – tylko w 2019 r. – około 20 mln zł. Przez pięć ostatnich lat PFRON nie podejmował takich działań.

Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznał podczas spotkania z dziennikarzami, że dofinansowanie zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesności, w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych. – To działanie uzupełnia szeroki zakres możliwości w ramach programu „Dostępność Plus” i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – dodał.

Marlena Maląg, prezes zarządu PFRON, zaznaczyła, że z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a u osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. – Wnioski osób, które nie są zatrudnione, lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy, albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie – dodała.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny wkład to 10 proc. ceny brutto wózka.

Dodaj komentarz