Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program „Dostępność Plus”

Czarne pióro ze złotą stalówką, położone na białych kartkach papieru.

Urzędy bez barier architektonicznych i cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, Fundusz Dostępności, z którego zostaną sfinansowane wszystkie zadania oraz możliwość zgłoszenia skarg na brak ustawowych udogodnień. To główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą 14 sierpnia podpisał prezydent.

  • Nie godzimy się na podział na „sprawnych” i „niepełnosprawnych”. Każdy ma prawo do równego traktowania, dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą – przekonywał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ustawa umożliwia osobom z niepełnosprawnościami i seniorom, korzystanie z usług publicznych, poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych – urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów. Aby to osiągnąć, zapisano w niej kilka rozwiązań, między innymi:

  • Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor ten będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – komentowała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do przepisów o dostępności.

Dodaj komentarz