54 mln zł na program Dostępność „od drzwi do drzwi”

Banknoty i monety w polskiej walucie.

Osoby, które mają trudności z poruszaniem się, będą mogły skorzystać z transportu door-to-door (ang. od drzwi do drzwi), czyli np. z domu do przychodni czy placówki rehabilitacyjnej. Łączna wartość przedsięwzięcia to około 54 mln zł, z czego 45 pochodzi z unijnego budżetu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzieli te pieniądze pomiędzy 150. gminami.

Ideą, wokół której stworzyliśmy program „Dostępność Plus”, jest samodzielność. Trudno mówić o samodzielności, bez możliwości opuszczenia mieszkania. W wielu gminach działają już usługi transportu „od drzwi do drzwi”. Dzięki podpisanej umowie do grona samorządów, które już oferują taką możliwość, dołączy kolejnych 150 gmin – powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która nadzoruje program.

Samorządy będą zobowiązane do zorganizowania indywidualnego transportu np. do lekarza, osobom, które, na co dzień, mają trudności z samodzielnym przemieszczaniem się.
Program przewiduje także finansowanie udogodnień w budynkach wielorodzinnych, które poprawią ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi m.in. o montaż barierek, podjazdów, podnośników, dźwigów i wind, czy też wyposażenie budynków w systemy dotykowe, wizualne i te z napisami brajlowskimi. Celem jest pomoc osobom o ograniczonej mobilności w rozpoczęciu lub powrocie do aktywności społecznej i zawodowej.

Projekt realizowany będzie w postaci grantów. Otrzyma je 150 jednostek samorządu terytorialnego, które po raz pierwszy uruchomią usługę indywidualnego transportu. PFRON opracuje kryteria, na podstawie których zostaną rozdzielone pieniądze. Podmioty, które otrzymają granty, po ich zakończeniu będą zobowiązane do zapewnienia usługi transportu indywidualnego przez minimum 12 miesięcy. Preferowane będą projekty zakładające aktywną współpracę z lokalnymi partnerami społecznymi (m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy) oraz stanowiące element szerszego planu wnioskodawcy, zmierzającego do poprawy dostępności przestrzeni dla osób o ograniczonej mobilności.

Projekt będzie realizowany do lutego 2023 r.

Dodaj komentarz