PFRON z programem szkoleniowym dla pracowników transportu zbiorowego

Kierowca autobusu na postoju, skupiony na planowaniu pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umowę, dzięki której 5 tys. pracowników, zatrudnionych u ok. 50 przewoźników transportu zbiorowego, świadczących usługi na terenie całego kraju w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, zostanie przeszkolonych.

Szkolenia obejmą obsługę klientów o szczególnych potrzebach: osoby starsze, osoby poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku (w tym korzystające z pomocy psów przewodników), a także z niepełnosprawnością intelektualną czy ze schorzeniami psychicznymi.

Podpisanie umowy jest elementem rządowego Programu „Dostępność Plus”, wpisuje się w „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. – Podróżowanie, to jedna z cech niezależnego życia, a łatwy dostęp do środków transportu jest bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych. Przeszkolenie personelu, który ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami podczas podróży, to element budowania społeczeństwa przyjaznego i otwartego na wszystkich obywateli bez względu na ich potrzeby – powiedział Krzysztof Michalkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS.

Zaplanowane w projekcie szkolenia, obejmą pracowników obsługujących bezpośrednio lub zdalnie pasażerów, w tym: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów oraz kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników.

W ramach projektu zostaną też wypracowane wzorcowe i schematy różnych procedur, programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz poradnik. Dzięki upowszechnieniu wypracowanych standardów, likwidowane będą dotychczasowe bariery, które utrudniają codzienne życie osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz