W ciągu dwóch lat wszystkie strony urzędów dostępne cyfrowo

Fragment klawiatury komputerowej, w kolorze czarnym, na jednym klawiszu symbol WCAG i osoby na wózku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o cyfrowej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nowe prawo nakłada na podmioty publiczne, obowiązek odpowiedniego prezentowania informacji w Internecie, dzięki któremu wszyscy, bez wyjątku, będą mieli do nich równy dostęp. Chodzi tu w szczególności o osoby niewidome, słabowidzące, ale również o osoby niemogące posługiwać się myszką czy klawiaturą, nieodróżniające kolorów.

Co oznacza obowiązek dostępności cyfrowej?

Oznacza to na przykład konieczność sprawdzenia, czy na stronie www nie ma istotnych informacji prezentowanych jedynie w formie obrazka czy zdjęcia. Wszystkie wzory dokumentów urzędowych muszą być przygotowane tak, aby osoby niewidome mogły je odczytać za pomocą programów, które pomagają im w korzystaniu z komputera. Wszystkie podmioty publiczne, których dotyczy nowa ustawa, muszą sprawdzić w jakim stopniu to, co publikują w Internecie, może dotrzeć i jak dociera do osób niepełnosprawnych. Ma to pozwolić na podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania barier w dostępie do informacji.

Kolejne obowiązki?

Od 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nakładało ono podobne obowiązki na podmioty publiczne. Mimo to część urzędowych stron internetowych nadal nie spełnia wymagań dostępności cyfrowej.

Ministerstwo Cyfryzacji wesprze wszystkich w działaniach na rzecz dostępności. Przygotowana zostanie baza wiedzy o dostępności cyfrowej, a dla tych najmniejszych i najbiedniejszych urzędów udostępnione będą dostępne cyfrowo szablony stron internetowych.

Groźba kary

Dotychczas brak dostępności cyfrowej nie było karane. Podpisana przez prezydenta ustawa, wprowadza groźbę kary finansowej, którą Minister Cyfryzacji może nałożyć na urząd, jeśli ten będzie się uchylał ustawowych obowiązków.

Przepisy ustawy będą wchodziły w życie stopniowo w ciągu najbliższych dwóch lat. To daje wszystkim możliwość przeprowadzenia odpowiednich zmian i wprowadzenia poprawek.

Dodaj komentarz