Adrian Furman na posiedzeniu Rady Dostępności

Adrian Furman, minister Jarosińka-Jedynak i dwóch innych uczestników przy stole panelistów, za nimi baner promocyjny Programu Dostępność Plus

W dniach 9-10 marca 2023 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Dostępności. Wziął w nim udział fundator Fundacji Biznes Bez Barier Adrian Furman.

Podczas obrad Adrian Furman przedstawił prezentację dotyczącą szeroko pojętej dostępności, także w biznesie. Według niego powinna być ona promowana przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

– Nie ma dostępności bez zaangażowania osób z niepełnosprawnościami i tego osobiście będę pilnować – podkreślał.

Polska może się pochwalić wieloma osobami z niepełnosprawnościami, które odnoszą sukcesy i są inspiracją dla społeczeństwa. Adrian Furman zaprezentował kilkoro z nich, pokazując, że ograniczenia nie definiują marzeń i celów.

– W Fundacji stawiamy na dostępność i podobnie jak Iga Świątek, grając w tenisa, zmienia świat, tak my robimy to na poziomie dostępności – mówił, określając zakres naszej działalności.

Poza tym zwrócił uwagę, że dostępność to sprawa lokalna i musi zejść na poziom małych ojczyzn. Każdy z nas ma przecież mniejszy lub większy wpływ na najbliższe otoczenie.

Budujemy stronę podażową, ale musimy pamiętać o popycie, a to nic innego, jak aktywność osób z niepełnosprawnościami – dodał, akcentując znaczenie zaangażowania samych zainteresowanych.

Posiedzenie zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się w Warszawie. Przewodniczyła mu minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dyskutowano między innymi o kontynuowaniu działań w ramach programu Dostępność Plus. Fundusze europejskie są szansą na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W tym kontekście rozmawiano też o aktywizacji tych osób i trendach w projektowaniu budynków.