Wywiad z Andrzejem Gancarskim, prezesem Fundacji Biznes Bez Barier, o Pudełku Dostępności

Prezes Fundacji Biznes Bez Barier Andrzej Gancarski. W tle Pudełko Dostępności.

Kilka tygodni temu na rynku pojawiło się Pudełko Dostępności stworzone przez Fundację Biznes Bez Barier. O tym, czym jest, dla kogo i dlaczego zostało stworzone rozmawiamy z Andrzejem Gancarskim, prezesem Fundacji.

Skąd pomysł na Pudełko Dostępności?

Wdrażaniem dostępności Fundacja Biznes Bez Barier zajmuje się od wielu lat. W tym czasie zauważyliśmy, jak wielkie znaczenie ma poprawa komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. W zasadzie, nie ma dostępności bez komunikacji. Jest podstawą podczas skutecznej obsługi takich osób w rozmaitych placówkach, np. w tych z obszaru służby zdrowia. Przeprowadzając audyty, ale też szkolenia w tych właśnie jednostkach, stwierdziliśmy, że brakuje narzędzia, które usprawniłoby komunikację personelu medycznego z osobami o szczególnych potrzebach, w tym np. z osobami z niepełnosprawnością czy osobami starszymi. Dało nam to impuls do opracowania takiego narzędzia. Tak zaczęliśmy pracę nad Pudełkiem Dostępności.

Czym dokładnie jest Pudełko?

Na Pudełko składają się głównie karty z rozmaitymi, prostymi, podpisanymi ikonografikami, np. rodzajami poradni i pracowni znajdującymi się na terenie placówki medycznej, czy też typami specjalizacji lekarskich, z jakich można tam skorzystać. Ilustrują też czynności, jakie przeprowadza lekarz, pielęgniarka czy stomatolog, przy czym tu inne karty są dla dorosłych, a inne dla dzieci. Te ostatnie to barwne i zabawne grafiki, które mają zainteresować najmłodszych pacjentów, ułatwić ich obsługę, ale też uprzyjemnić im wizytę. Poza tym, wśród kart znajdują się takie, dzięki którym pacjent ze szczególnymi potrzebami może wskazać czego lub kogo potrzebuje, jakie ma dolegliwości czy też, gdzie i w jakim stopniu odczuwa ból. Są też karty z językami Braille’a i Lorma. Warto wspomnieć, że wszystkie karty zostały opracowane w języku polskim i ukraińskim. Oprócz samych kart w Pudełku znaleźć można inne elementy, takie jak pieczątkę do oznaczenia kartoteki informującą, że dany pacjent potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Widać, że Pudełko zawiera bardzo dużo prostych, ale bardzo praktycznych i potrzebnych elementów.

Oczywiście! Wymieniłem tylko niektóre z nich i w tym miejscu jeszcze dodam, że przygotowaliśmy zestawy dedykowane np. szpitalom i jednostkom Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale istnieje też możliwość indywidualnego skompletowania elementów, gdyż naturalne jest, że każda z placówek może mieć inne potrzeby. Nasi specjaliści od dostępności służą pomocą w tym zakresie. Aby nabyć Pudełko, wystarczy się z nami skontaktować, porozmawiać i wspólnie ustalić, czego potrzebuje dana placówka.

Jest to więc produkt bardzo elastyczny.

Jak najbardziej. Opracowując go, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że placówki służby zdrowia łączy co prawda wspólny mianownik, ale tak naprawdę każda z nich ma też swoje, tylko dla niej specyficzne potrzeby. Dlatego, oprócz elastyczności, o której wspomniałem wyżej, wiemy, że na opracowanych dotąd materiałach się nie skończy. Już obserwujemy, że na pewno będziemy rozszerzać wachlarz elementów Pudełka. Wszystko po to, by jak najlepiej służyło osobom ze szczególnymi potrzebami.

Czy Pudełko Dostępności jest przeznaczone tylko dla placówek medycznych?

Zdecydowanie nie. Chcemy wdrażać dostępność na szeroką skalę. Taki jest nadrzędny cel naszej Fundacji. Wiemy, że bez dostępności trudno mówić o aktywizacji osób ze szczególnymi potrzebami, a o to przecież chodzi nam wszystkim. Narzędzia wspomagające komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami powinny znajdować się wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe, np. w urzędach. Cieszy nas fakt, że w naszym kraju, od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i wdrażania Programu Dostępność Plus, kwestia konieczności zapewnienia dostępności zaczyna być bardziej dostrzegana i osoby ze szczególnymi potrzebami zaczynają być włączane do wszystkich sfer życia społecznego. Wiemy, że jest to długi proces i jako Fundacja chcemy w nim uczestniczyć, bo z własnego doświadczenia wiemy, jak pomagać.

Zatem, jak Fundacja pomaga wdrażać dostępność?

Naszą Fundację tworzy w większości zespół osób z różnymi niepełnosprawnościami, dlatego z naszych codziennych doświadczeń doskonale wiemy, czego potrzebują osoby podobne nam. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że w procesie tworzenia Pudełka Dostępności miało to ogromne znaczenie. Chcę zwrócić uwagę np., na grafiki, które zostały od podstaw stworzone przez nas, w tym na szczególną uwagę zasługują te przeznaczone dla dzieci, które zostały własnoręcznie narysowane przez jedną z uzdolnionych osób z naszego zespołu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Inne rozwiązania to efekt sprawnej komunikacji naszego zespołu z podmiotami, z którymi dotychczas współpracowaliśmy i trafna identyfikacja potrzeb. Wszystko to pozwala zagwarantować podmiotom, które już korzystają i tym, które będą korzystać z Pudełka Dostępności, że otrzymują pełnowartościowy i potrzebny produkt.

Życzę zatem powodzenia i dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.