Ukazał się Informator 2022 dla osób z niepełnosprawnością

Informator 2022 dla osób z niepełnosprawnościami

Opublikowany Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022, to najnowsze kompendium wiedzy, zawierające wiele potrzebnych oraz przydanych danych i wskazówek.

W publikacji znajdziemy m.in. informacje na temat:

  • najnowszych i aktualnych programów PFRON,
  • zasad przyznawania rent,
  • od czego zależy wysokość Twojej renty,
  • zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie PFRON,
  • adresów i zasad działania Centrów informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON),
  • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+),
  • aktualnych adresów oddziałów ZUS.

Pełna broszura pod tym linkiem.