Od 1 marca ruszył program “Aktywny samorząd” 2022

Kobieta na wózku, z kubkiem w dłoniach. Pracuje pracuje przy biurku na laptopie.

W tym roku na realizację celów programu rząd przeznaczył kwotę 191,03 mln zł, to jest o 1,41 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Program obejmuje dwa moduły I i II. Celem programu jest wyeliminowanie w jak najszerszym zakresie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Kluczową kwestią jest także ułatwienie dostępności do edukacji.

Dzięki funduszom osoby uprawnione mogą zrealizować zakup m.in. sprzętu elektronicznego, protezy kończyny czy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Program „Aktywny samorząd” to także pomoc w zapewnieniu opieki dla osoby zależnej oraz dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

  • Moduł I – do 31 sierpnia 2022 r;
  • Moduł II – do 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022), do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Co ważne, wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Więcej na temat „Aktywny samorząd” 2022