Dodatkowe środki na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Na pierwszym planie, po prawej stronie stos srebrnych monet. Na drugim planie rozmyty, okrągły zegar.

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” – to projekt, którego realizację rozpoczęła umowa partnerska, podpisana 28 stycznia 2021 r. przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika oraz wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda. Założeniem i głównym celem tej inicjatywy jest m.in. stworzenie narzędzi pomocniczych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Przewidywany okres realizacji to 30 czerwca 2023 r.

Głównym i najważniejszym celem jest wdrożenie do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych takich jak:

  • wspieranie pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  • wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Projekt ma być realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Jego wartość to blisko 26 mln zł. Więcej informacji TUTAJ.

Dodaj komentarz