Jak pozyskać środki na instalację windy w budynku mieszkalnym?

Schody w ujęciu z góry. Do ściany przymontowana platforma schodowa.

Osób z niepełnosprawnością i rodzin, które borykają się z barierami architektonicznymi w budynkach mieszkalnych, jest w Polsce niestety bardzo dużo. Brak środków to główna przeszkoda. Jednak od 2019 roku, dzięki Funduszowi Dostępności, kwestie finansowe przestały być czynnikiem blokującym instalację windy, a wszystko dzięki programowi poprawy dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z dziećmi.

Jak zatem pozyskać środki na inwestycję?

W ramach Funduszu Dostępności, będącego elementem Programu Dostępność Plus, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela nisko oprocentowanych pożyczek. BGK jest zatem podmiotem, do którego składa się wniosek. Aby pozyskać środki na daną inwestycję (np. windę, podjazd, modernizację ciągu komunikacyjnego) należy w pierwszej kolejności sprawdzić warunki uzyskania pożyczki. Jeśli nie jesteśmy pewni co i jak zmodernizować, aby zlikwidować bariery architektoniczne, warto zamówić audyt dostępności, który w profesjonalny sposób zidentyfikuje i opisze problemy. W kolejnych krokach należy nawiązać kontakt z administracją osiedla lub zarządcą budynku i tam złożyć wniosek lub uzyskać informację, do kogo się z tą sprawą skierować. Należy pamiętać, iż sami mieszkańcy nie mają uprawnień do składania wniosków, a zatem do ubiegania się o środki inwestycyjne. Po złożeniu wniosku warto również nagłośnić sprawę, na przykład na posiedzeniu rady osiedla. Świadomość mieszkańców może nadać szybki i zdecydowany bieg sprawie.

WAŻNA INFORMACJA: nie istnieje górny limit wysokości pożyczki możliwej do otrzymania z Funduszu Dostępności, a jej wysokość jest zależna od kosztów inwestycji. Wsparcie może więc wynosić nawet do 100 proc. planowanych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany. Finansowanie udzielane przez BGK może być też częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Jeśli spełnia się określone kryteria (terytorialne, przeznaczenia budynku,społeczne) to można liczyć na umorzenie nawet 40 proc. wartości pożyczki! Więcej informacji TUTAJ.

Dodaj komentarz