Atrakcyjne pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Plik banknotów stuzłotowych.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu można wnioskować o udzielenie nisko oprocentowanej pożyczki, na okres 84 miesięcy, przy zachowaniu 12-miesięcznej karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi 0,18 proc. w skali roku.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Pojęcie opiekunów osób niepełnosprawnych szerzej definiuje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według zapisów ustawy są to osoby członkowie rodziny opiekujący się:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności z koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Pożyczek udzielają na rynkach regionalnych instytucje finansowe, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz