Fundusz Dostępności już działa. Można składać wnioski o finansowanie

Fragmentaryczny rzut na mężczyznę na wózku. Kadr z tyłu. Mężczyzna w stroju biznesowym.

Od 4 października br. można składać do banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) wnioski o przyznanie dofinansowania. Na ten rok przewidziano kwotę 43 milionów złotych.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o możliwości składania wniosków w ramach Funduszu Dostępności. Program pozwala na finansowanie inwestycji, których celem jest poprawa warunków bytowych osób niepełnosprawnych. Głównie jest to umożliwienie realizacji inwestycji związanych z modernizacją architektoniczną budynków mieszkalnych oraz publicznych do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc ma charakter doraźnej pożyczki udzielanej przez bank z opcją umorzenia do 40% jej wysokości. Otrzymanie umorzenia wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Program Funduszu Dostępności jest powiązany z bezzwrotnym wsparciem w ramach PFRON. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest zaciągnięcie pożyczki w BGK, co może znacząco obniżyć koszty realizacji inwestycji.

Fundusz Dostępności realizuje program dofinansowania na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz