Nowy zespół zadaniowy powołany przez Radę Dostępności

Miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami, potocznie nazywaną kopertą.

Egzekwowanie prawa dotyczącego zakazu parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami wciąż rodzi wiele problemów. Tzw. “koperta” nadal jest zajmowana przez jawnie łamiących prawo kierowców.

Z tego powodu Rada Dostępności utworzyła nowy zespół zadaniowy, którego zadaniem będzie wzmocnienie mechanizmów egzekwowania zakazu parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami. Członkami rady są przedstawiciele różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami, administracji państwowej, eksperci ds. dostępności, a także przedsiębiorcy.

Do tego szacownego grona należy również Adrian Furman, fundator naszej Fundacji. Zespół jest już po pierwszym spotkaniu inauguracyjnym, na którym miał wyznaczyć plan działań oraz określić najważniejsze cele na bieżący rok.