Od stycznia 2022 r. nowe zasady dorabiania do renty socjalnej

Banknoty o nominale pięćset złotych.

Dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych od nowego roku wchodzą zmiany dotyczące dorabiania do renty socjalnej.

Teraz renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do tej pory pracujący renciści socjalni, czyli głównie osoby z niepełnosprawnościami, byli zmuszeni zwracać do ZUS-u pieniądze, gdy przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wpadali w tzw. „pułapkę rentową”.

Więcej szczegółowych informacji TUTAJ

Dodaj komentarz