Od dzisiaj uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Na macie leży mężczyzna z protezą prawej nogi. Towarzyszy mu rehabilitantka. Przy pomocy gumy ćwiczą zdrową kończynę.

Od 11 marca br. wszystkie ośrodki sanatoryjne wznawiają swą działalność. O samym terminie rozpoczęcia leczenie zostaniemy poinformowani telefonicznie lub listownie. Możliwość skorzystania z leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji uzdrowiskowej gwarantuje nam spełnienie kilku istotnych warunków.

Aby podjąć leczenie należy posiadać:

  • aktualne skierowanie – w razie przedawnienia, aktualizację może dokonaćlekarz POZ, natomiast już samo potwierdzenie skierowania dokonuje oddział wojewódzki NFZ,
  • negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonany nie wcześniej nić 4 dni przed wyjazdem),
  • dowód zaszczepienia przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Test jest w całości finansowany z NFZ i można go wykonać we wskazanych punktach pobrań drive-thru. Informację o terminie, miejscu oraz godzinie testu otrzymujemy poprzez SMS, wygenerowany przez system eKolejka. O wynikach testu pacjent zostanie poinformowany przez sanatorium. Ważne: jeśli pacjent zmienił numer telefonu, powinien poinformować o tym ośrodek sanatoryjny, do którego ma skierowanie!

Dzięki szczepieniom personelu oraz pacjentów biorących udział w leczeniu uzdrowiskowym, a także powszechnemu testowaniu czy pełnym rygorom epidemiologiczno-sanitarnym, wszyscy pacjenci biorący udział w turnusach mogą czuć się w pełni bezpieczni i otoczeni właściwą opieką.

Dodaj komentarz