Asystent dla osoby niepełnosprawnej

Kobieta prowadzi inną kobietę na wózku, w tle szara ściana budynku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy program adresowany do osób niepełnosprawnych. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tych osób przez dostęp do wydarzeń społecznych, kulturalnych oraz sportowych.

Kierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Do zadań asystenta należeć będą np. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie dostępna przez 7 dni w tygodniu.

Z wniosków raportu z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osobistego wskazano jako istotny warunek włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Spośród respondentów badania zaledwie 7 proc. przyznało, że korzysta z pomocy asystenta, a 10 proc., że korzystało już wcześniej z takiej formy pomocy. Najczęściej z asystenta korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym (15 proc.).

  • Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie ministerstwa.

Dodaj komentarz